Copyright statement
Copyright 2004 Unreal-Power.com. Alle rechten voorbehouden.

Deze internet website is mogelijk gemaakt door Kazzoe.
Al ons materiaal is met grote zorg samengesteld.
Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, afbeeldingen, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht.
Niets mag worden gereproduceerd, opnieuw vastgelegd, vermenigvuldigd of uitgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm, langs electronische of electromagnetische weg of op welke ander wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar/auteur.

De lay-out is een design van Fap-net.com.
De lay-out mag niet worden geplubliceerd of worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Jeroen Ling van Fap-net.com.

Gebruik van de naam en het logo is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming van ons is verkregen.

Het niet door ons gemaakt materiaal behoort toe aan de oorspronkelijke ontwerpers.
Niets van dit materiaal mag worden geplubliceerd of worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de oorspronkelijke ontwerpers.